Pirtsakat pikkumatot ja poistotekstiilien uusi elämä

Pirtsakat pikkumatot ja poistotekstiilien uusi elämä

Outar haluaa kierrätyspuuvillaisilla tekstiileillä edistää omalta osaltaan poistotekstiilien kierrätystä.

Tekstiilit kuormittavat ympäristöä koko elinkaarensa ajan kuidun viljelystä aina lopputuotteen hävittämiseen asti. Esimerkiksi puuvillan tuotanto tarvitsee huikean määrän vettä ja suuren maapinta-alan. Tämän lisäksi Suomessa käytöstä poistetaan vuosittain noin 70 miljoonaa kiloa tekstiiliä, josta suurin osa hyödynnetään tällä hetkellä energiana. Tästä valtaosa olisi kuitenkin uudelleen hyödynnettävissä materiaalina. Tekstiilijäte eli kuluttajien poistotekstiilit ovat kasvava haaste jätteiden kierrättämisessä ja uusia tapoja materiaalin uusiokäytölle ja kierrättämiselle tarvitaan. Kehittämishankkeet yhdessä kehittämis- ja tutkimuslaitosten sekä tekstiili- ja muotialan toimijoiden kanssa osoittaa, että ratkaisuja haetaan laajassa yhteistyössä. 

Kuluttajien poistotekstiilien käyttäminen kudottujen tekstiilien materiaalina tarjoaa yhden kanavan vähentää tekstiilijätettä. Kierrättämällä annetaan uusi elämä muuten arvottomaksi käyneelle materiaalille ja säästetään luonnonvaroja. Kierrätyspuuvillakankaan eliniän pidentäminen on ympäristömyönteisempää kuin sen hyödyntäminen esimerkiksi polttoenergiana tai kierrätyskuituna. 

Pajallamme Vatajankosken kylällä kierrätyspuuvillakankaat pestään emäksisessä pesuliuoksessa keittämällä, puretetaan alumiiniasetetaatilla kylmäpuretuksena, käytetään itsevalmistetussa soijaliuoksessa ja värjätään kotimaisilla luonnonkasveilla kylmävärjäyksenä.

Outar noudattaa ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua, jossa tavoitteena on materiaalin tehokas käyttö, energian käytön minimointi, kemikaalien käytön tarkka harkinta, tuotteen käyttöiän pidentäminen sekä kierrätettävyyden parantaminen. Värjäyksessä käytetään mahdollisuuksien mukaan energiaa säästäviä kylmäprosesseja. Tuotteiden materiaalivalinnoissa suositaan ekologisia kasvikuituja ja kierrätysmateriaaleja. Tuotetiedoissa kerrotaa materiaaleista. Tuotteiden kuljetuspakkauksissa ja tuotemerkinnöissä käytetään kierrätettyjä/kierrätettäviä materiaaleja.

Outar matoissa ja muissa kudotuissa tekstiileissä yhdistyvät kotimainen käsityö, uusiutuvat, paikalliset luonnonväriaineet sekä ekologiset materiaalit ja vähäpäästöiset valmistusprosessit.Kommentit

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentin.