Outar tuotteet ovat kotimaista käsityötä

Iloa ja hyvinvointia luonnosta ja luonnonväreistä. Lähtökohtana arvostus ekologisuuteen, luonnonmateriaaleihin ja perinteisiin.

Outar -tuotteet valmistetaan pienissä erissä ja värjätään ammattitaidolla käsin käyttäen luonnon omia värikasveja.

Luonnonmateriaalit

Outar noudattaa ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua, jossa tavoitteena on materiaalin tehokas käyttö, energian käytön minimointi, kemikaalien käytön tarkka harkinta, tuotteen käyttöiän pidentäminen sekä kierrätettävyyden parantaminen. Materiaalivalinnoissa suositaan ekologisia luonnonmateriaaleja ja kierrätysmateriaaleja. Materiaalihankinnoissa painotetaan kotimaisuutta ja paikallisuutta.Kasvivärit

Tuotteet ovat luonnonvärisiä tai kasvivärjättyjä. Värjäyksessä käytetään kotimaisia, turvallisia kasveja. Ne kerätään ammattitaidolla puhtaasta luonnosta jokamiehenoikeuksia noudattaen. Lajikohtaisia talteenottosuosituksia seuraamalla varmistetaan kasvuston uusiutuminen. Värjäyskasveina suositaan yleisiä lajeja. Värikirjoa laajennetaan laadukkailla historiallisilla kasviväreillä ja -uutteilla.

Luonnonvärjäys

Synteettisiin väriaineisiin verrattuna kasvivärien ympäristölliset haittavaikutukset ovat pieniä ja väriaineet ovat lopulta hajoavia eivätkä jää luontoon. Värjäyksessä käytetään mahdollisuuksien mukaan energiaa säästäviä kylmäprosesseja. Värin kestävyyden vuoksi pureteaineen käyttö on välttämätöntä, koska vain harvat luonnonväriaineet pystyvät kiinnittymään tarpeeksi pysyvästi ilman pureteainetta. Puretuksessa käytetään alunaa ja rautasulfaattia. Ammattitaidolla värjätty tuote on kestävä.