Outar tuotteet ovat kotimaista käsityötä

Lähtökohtana arvostus ekologisuuteen, luonnonmateriaaleihin ja perinteikkäisiin tuotantotapoihin.

Outar -tuotteet valmistetaan pienissä erissä ja värjätään ammattitaidolla käsin käyttäen luonnon värikasveja.

Luonnonmateriaalit

Outar noudattaa ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua, jossa tavoitteena on materiaalin tehokas käyttö, energian käytön minimointi, kemikaalien käytön tarkka harkinta, tuotteen käyttöiän pidentäminen sekä kierrätettävyyden parantaminen. Materiaalivalinnoissa suositaan ekologisia luonnonmateriaaleja ja kierrätysmateriaaleja. Materiaalihankinnoissa painotetaan kotimaisuutta ja paikallisuutta.Kasvivärit

Värjäyksessä käytetään kotimaisia, turvallisia kasveja. Ne kerätään ammattitaidolla puhtaasta luonnosta jokamiehenoikeuksia noudattaen. Lajikohtaisia talteenottosuosituksia seuraamalla varmistetaan kasvuston uusiutuminen. Värjäyskasveina suositaan yleisiä lajeja. Värikirjoa laajennetaan laadukkailla luonnonväriuutteilla, joita on myös ostettavissa verkkokaupasta.

Luonnonvärjäys

Synteettisiin väriaineisiin verrattuna kasvivärien ympäristölliset haittavaikutukset ovat pieniä ja väriaineet ovat lopulta hajoavia eivätkä jää luontoon. Värjäyksessä käytetään mahdollisuuksien mukaan energiaa säästäviä kylmäprosesseja. Värin kestävyyden vuoksi pureteaineen käyttö on välttämätöntä, koska vain harvat luonnonväriaineet pystyvät kiinnittymään tarpeeksi pysyvästi ilman pureteainetta. Puretuksessa suositaan luonnontanniineja ja metallisuoloista vain alunaa ja tarvittaessa rautasulfaattia, jotka oikein hävitettyinä ovat ympäristölle vaarattomia. Ammattitaidolla värjätty tuote on kestävä ja kaunis.